Thời kỳ băng hà xảy ra thường xuyên như thế nào?

Thời kỳ băng hà xảy ra thường xuyên như thế nào?

Theo ScienceDaily, kỷ băng hà xảy ra cứ 100.000 năm một lần. Chúng được tạo thành từ các thời kỳ cực kỳ lạnh giá, băng hà, trong đó các tảng băng dày chôn vùi các khu vực rộng lớn ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, và ấm lên thời kỳ, giữa các băng, khi băng tan.

Trái đất đã chứng kiến ​​một số kỷ băng hà kể từ khi hình thành, nhưng kỷ băng hà gần đây nhất bắt đầu vào kỷ Pleistocen và kết thúc khoảng 10.000 năm trước. Thời kỳ lạnh giá này được đặt tên là thời kỳ băng giá Wisconsin sau khi các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng về nó ở Wisconsin. Các nhà khoa học tin rằng Trái đất hiện đang trải qua một thời kỳ giữa các kỷ băng hà dự kiến ​​kéo dài khoảng 10.000 năm.