Biệt danh của Hành tinh Uranus là gì?

Hành tinh Uranus thường được đặt biệt danh là "người khổng lồ băng". Điều này là do bầu khí quyển lạnh giá của hành tinh này do sự pha trộn của metan, nước và amoniac tạo nên 80% khối lượng của hành tinh.

Cái tên Uranus bắt nguồn từ tên của vị thần bầu trời Hy Lạp có tên là Ouranos. Tên này do nhà thiên văn học người Đức Johann Bode đặt sau khi ông trình bày chi tiết quỹ đạo của Sao Thiên Vương. Tuy nhiên, chính nhà thiên văn học người Anh William Herschel đã phát hiện ra hành tinh này vào ngày 13 tháng 3 năm 1781. Ban đầu Herschel đặt tên cho hành tinh này là "Georgium Sidus", dịch ra có nghĩa là "Hành tinh Gruzia", ​​để vinh danh Vua George III của Anh.