Cấu trúc và chức năng của mao mạch và tĩnh mạch là gì?

Mao mạch là những mạch máu nhỏ, nơi các động mạch nhỏ nhất gặp các tĩnh mạch nhỏ nhất và là nơi máu trao đổi thức ăn và oxy cho các chất thải. Tĩnh mạch, cũng là mạch máu, đưa lượng máu cạn kiệt trở lại tim.

Một số mao mạch nhỏ đến mức chỉ có thể nhìn thấy chúng dưới kính hiển vi và các tế bào máu nhỏ bé chỉ có thể đi qua chúng một lần. Vì mao mạch rất nhỏ nên thành của chúng cũng mỏng tương ứng. Các chất dinh dưỡng do máu vận chuyển có thể đi qua các bức tường này đến các tế bào của cơ thể. Các chất thải từ các tế bào và mô cũng có thể đi qua các bức tường và được mang đi. Trong phổi, các mao mạch trao đổi oxy và carbon dioxide.

Các tĩnh mạch có kích thước bằng mao mạch được gọi là tiểu tĩnh mạch. Các tĩnh mạch nhỏ liên kết với nhau để tạo thành các tĩnh mạch lớn hơn. Cuối cùng, tất cả các tĩnh mạch đều đổ về tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới. Tĩnh mạch chủ trên mang máu đến tim qua đầu và cánh tay. Tĩnh mạch chủ dưới mang máu từ chân và thân.

Thành của tĩnh mạch có ba lớp, mặc dù chúng mỏng hơn và cứng hơn thành động mạch. Nhiều tĩnh mạch lớn hơn có van đảm bảo máu chảy về tim và không chảy ngược lại.