Tế bào hồng cầu có tái tạo không?

Quá trình sinh sản tế bào cần có nhân và ti thể để thực hiện nguyên phân, tức là quá trình phân chia tế bào. Các tế bào hồng cầu trưởng thành không chứa nhân hoặc ti thể, khiến cho quá trình nguyên phân không thể xảy ra.

Các tế bào hồng cầu chưa trưởng thành chứa nhân và ti thể để thu nhận protein hemoglobin cần thiết để phát triển thành hồng cầu trưởng thành. Một khi tế bào hồng cầu chưa trưởng thành tạo ra lượng protein hemoglobin tối đa của tế bào, thì nhân và ti thể sẽ được chia thành các phân tử khác nhau cho các quá trình khác. Quá trình sản xuất hồng cầu diễn ra nhanh chóng trong tủy xương, tạo ra khoảng 7 nghìn tỷ tế bào mới mỗi tháng.