Khoảng cách giữa sao Thổ và sao Thiên Vương là bao nhiêu?

Khoảng cách giữa Sao Thổ và Sao Thiên Vương khác nhau tùy thuộc vào vị trí của các hành tinh trong quỹ đạo của chúng xung quanh mặt trời, nhưng trung bình là 9,6 đơn vị thiên văn. Điều này tương đương với khoảng 2,3 tỷ dặm.

Do tính chất quỹ đạo của các hành tinh, khoảng cách giữa các hành tinh có thể thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Vì lý do này, người ta thường làm việc với các phép đo khoảng cách trung bình. Khoảng cách trung bình giữa Mặt trời và sao Thổ là 9,54 đơn vị thiên văn, trong khi khoảng cách trung bình giữa Mặt trời và sao Thiên vương là 19,14 đơn vị thiên văn. Trừ 9,54 cho 19,14 thu được giá trị đơn vị thiên văn 9,6 cho khoảng cách trung bình giữa Sao Thiên Vương và Sao Thổ.