Tại sao màu đen hấp thụ nhiệt nhiều hơn?

Tại sao màu đen hấp thụ nhiệt nhiều hơn?

Màu đen hấp thụ nhiều nhiệt hơn vì nó cũng hấp thụ nhiều ánh sáng hơn và năng lượng ánh sáng biến đổi thành nhiệt năng, tỏa nhiệt. Ánh sáng bị hấp thụ hoặc phản xạ từ một vật thể. Ví dụ: các vật thể màu xanh lam phản chiếu ánh sáng xanh lam và hấp thụ các màu sắc khác.

Màu trắng phản chiếu ánh sáng, ít hấp thụ ánh sáng, vì vậy nó cũng phản xạ nhiệt. Tuy nhiên, màu đen hấp thụ tất cả các màu của ánh sáng. Do lượng ánh sáng hấp thụ lớn nên nhiệt năng được tạo ra nhiều hơn. Hiện tượng này giải thích tại sao mặc đồ trắng lại được ưu tiên mặc đồ đen vào mùa hè. "Albedo" là một thuật ngữ đề cập đến chất lượng phản chiếu của một bề mặt. Abedo 0 phần trăm có nghĩa là hấp thụ hoàn toàn ánh sáng và 100 phần trăm có nghĩa là phản xạ hoàn toàn ánh sáng. Theo đó, màu đen có albedo rất thấp.