Bạn Trộn Màu Gì Để Làm Cây Dừa cạn?

Cây dừa cạn là sự kết hợp của màu xanh lam và màu tím. Đôi khi nó được gọi là màu xanh hoa oải hương. Cây dừa cạn đôi khi được mô tả như một màu chàm nhạt.

Cây dừa cạn có thể khác nhau trong quang phổ màu xanh lam và tím cũng như về độ đậm và nhạt. Định nghĩa về cây dừa cạn có phạm vi từ cá nhân hoặc ấn tượng, một số sắc thái và hỗn hợp của màu xanh lam và màu tím được các nhà thiết kế mô tả là cây dừa cạn, cho đến độ chính xác cao. Ví dụ: hệ thập lục phân, thường được sử dụng để xác định màu trên world wide web, xác định cây dừa cạn như sau: giá trị RGB là 204, 204, 255 và giá trị màu CMYK là 0,2, 0,2, 0, 0.