Sự bay hơi là tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

Sự bay hơi là một quá trình thu nhiệt. Những loại phản ứng này xảy ra khi nhiệt độ của hệ thống giảm và môi trường xung quanh thu được năng lượng. Phản ứng thu nhiệt kết thúc với tổng nhiệt dương của phản ứng.

Các phản ứng thu nhiệt hấp thụ năng lượng từ các phản ứng thay vì giải phóng năng lượng vào môi trường xung quanh chúng. Phản ứng thu nhiệt có nhiệt phản ứng dương và giá trị entanpi dương. Giá trị entanpi là dương vì các phản ứng thu nhiệt tạo ra entanpi cao và các sản phẩm năng lượng cao. Kết quả là các sản phẩm của phản ứng thu nhiệt có năng lượng và entanpi cao hơn các chất phản ứng. Loại phản ứng còn lại là loại phản ứng tỏa nhiệt. Các phản ứng này giải phóng năng lượng ra môi trường xung quanh và có tổng nhiệt phản ứng âm và thay đổi entanpi.