Có bao nhiêu vi trùng trên bàn tay con người?

Có bao nhiêu vi trùng trên bàn tay con người?

Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Colorado và được đăng trên Bacteriality, có gần 332.000 vi khuẩn khác biệt về mặt di truyền trên bàn tay con người. Những vi khuẩn này thuộc 4.742 loài khác nhau.

Bacteriality nói rằng kết quả của nghiên cứu đến từ một bài kiểm tra được thực hiện trước trên 51 sinh viên chưa tốt nghiệp. Các loài vi khuẩn sống trên tay của mỗi người khác nhau rất nhiều. Trong bài kiểm tra này, chỉ có 5 loài vi khuẩn được tìm thấy trên tất cả các bàn tay của học sinh. Ngay cả hai bàn tay của cùng một người cũng chỉ có khoảng 13% giống loài vi khuẩn giống nhau. Kết quả cũng cho thấy đàn ông có ít vi khuẩn trên tay hơn phụ nữ.