Tại sao đất lại quan trọng đối với thực vật?

Tại sao đất lại quan trọng đối với thực vật?

Đất rất quan trọng đối với cây trồng vì nó lưu trữ chất dinh dưỡng và dùng làm môi trường cho sự phát triển. Nó là chỗ neo cho rễ và cũng giữ nước cần thiết cho cây để tạo độ ẩm. Đất chứa không khí, nước và thức ăn là nơi thích hợp cho thực vật phát triển.

Các đặc tính của đất ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật bao gồm kết cấu, độ thoáng khí (tức là độ thấm), độ xốp, khả năng giữ nước và kích thước tổng hợp.

Một chức năng quan trọng của đất là lưu trữ và cung cấp các khoáng chất và chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống của thực vật. Đây được gọi là độ phì nhiêu của đất. Tỷ lệ đất sét và chất hữu cơ có trong đất ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất.

Với vai trò là cơ quan điều tiết và thu gom nước, đất hấp thụ và lưu giữ độ ẩm cho thực vật và sinh vật sử dụng. Nó cũng che chở cho cây chống lại nhiệt độ khắc nghiệt và bảo vệ rễ cây khỏi ánh nắng trực tiếp. Hơn nữa, các sinh vật sống với nhiều kích cỡ khác nhau phát triển mạnh trong đất. Có các vi sinh vật và côn trùng trong đất cải thiện nó, cho phép cây trồng phát triển tốt hơn. Những vi sinh vật nhỏ bé này, chẳng hạn như nấm và vi khuẩn, phân hủy đất và biến đổi các vật liệu cũ, chết thành nguyên liệu thô mà cây trồng cần cho sự phát triển.

Chất lượng của đất rất quan trọng đối với sức khỏe của thực vật cũng như con người và động vật tiêu thụ thực vật.