Năng lượng địa nhiệt được thu nhận như thế nào?

Năng lượng địa nhiệt được thu nhận như thế nào?

Theo Liên minh các nhà khoa học quan tâm, hệ thống địa nhiệt sử dụng các đường ống dẫn sâu vào lòng đất để làm nóng không khí, nước hoặc các chất lỏng khác nhằm mục đích tạo ra điện hoặc sưởi ấm các tòa nhà. Trong một số trường hợp, địa nhiệt hệ thống sử dụng suối nước nóng tự nhiên dưới lòng đất cho mục đích này hoặc hệ thống có thể bơm môi chất nhiệt vào lòng đất để hấp thụ nhiệt tự nhiên của Trái đất.

Một nhà máy điện địa nhiệt yêu cầu hơi nước để chạy các tuabin điện. Nếu nhà máy nằm trên một suối nước nóng tự nhiên, chỉ cần đặt một cái giếng vào suối nước đó là có thể cung cấp đủ nhiệt và hơi nước để vận hành các tuabin. Nếu không, nhà máy có thể bơm nước xuống trái đất, sử dụng trực tiếp dưới dạng hơi nước hoặc chạy chất lỏng đã được làm nóng qua bộ trao đổi nhiệt để giữ lại hơi ấm của nó.

Năng lượng địa nhiệt cũng có thể được sử dụng để sưởi ấm hoặc làm mát trực tiếp. Dưới bề mặt Trái đất vài feet, nhiệt độ mặt đất có xu hướng dao động quanh mức 50 độ F. Vào mùa đông, một đường ống được chôn ở độ sâu này truyền hơi ấm đó sang không khí hoặc chất lỏng nhiệt, cho phép máy bơm nhiệt địa nhiệt truyền hơi ấm đó vào nhà hoặc cơ sở kinh doanh. Vào mùa hè, cùng một lớp 50 độ đó có thể được sử dụng để làm mát không khí nóng, cung cấp điều hòa không khí thông qua cơ chế tương tự.