Cấu trúc Lewis của ClO2 là gì?

ClO2, clo đioxit, có thể được minh họa theo cấu trúc Lewis bằng cách viết Cl với O ở cả hai mặt, được phân tách bằng dấu gạch ngang liên kết đôi. Cl có hai dấu chấm ở trên với một dấu chấm ở dưới và chữ Os có hai dấu chấm trên đỉnh, đáy và mép ngoài của chúng trong phiên bản cơ bản, mặc dù có thể có các biến thể.

Để vẽ Cấu trúc Lewis, trước tiên hãy xác định số lượng điện tử hóa trị (các điện tử biểu diễn trên đường viền của các nguyên tố trong Cấu trúc Lewis). Có bảy điện tử cho một ion clo, ngoài sáu điện tử hóa trị cho mỗi ion oxy. Do đó, ban đầu cần có tổng cộng 19 chấm trong cấu trúc Lewis. Kết nối các ion oxy để tạo ra một clorua với clorua ở giữa. Cả hai chất oxy đều phải có hai chấm ở trên, bên và dưới, trong khi clo có hai chấm ở trên và một ở dưới.

Tiếp theo, tính điện tích chính thức cho mỗi ion trong hợp chất bằng cách lấy số electron hóa trị mà ion đó phải có và trừ số electron hóa trị trên cấu trúc Lewis sơ bộ. Sau đó, trừ số electron tham gia vào liên kết (hai trong một liên kết đơn) chia cho hai. Oxy trong hợp chất này có điện tích chính thức là -1 (6-6-2 /2). Điện tích chính thức của clo được tính là +2 (7 electron hóa trị trừ 3 trong cấu trúc, trừ 4 electron tham gia liên kết /2). Để cân bằng điện tích trong mô tả này về một hợp chất, hai trong số các dấu chấm trên cả oxy trong cấu trúc chấm Lewis ban đầu có thể bị xóa và các liên kết đơn ban đầu trở thành liên kết đôi từ cả oxy đến clo.