Điều gì đã gây ra Động đất ở Indonesia?

Điều gì đã gây ra Động đất ở Indonesia?

Trận động đất ở Indonesia năm 2004 là do mảng Ấn Độ của trái đất di chuyển bên dưới mảng Miến Điện, gây ra sự giải phóng ứng suất địa chấn lớn và dẫn đến đứt gãy. Điều này đã dẫn đến động đất và sóng thần ở 14 quốc gia châu Á. Nó còn được gọi là trận động đất ở Ấn Độ Dương hoặc trận động đất ở Sumatra.

Trận động đất có lực lượng lớn và sóng thần cao 100 foot đã dẫn đến 130.000 người thương vong, đồng thời có tác động đáng kể đến môi trường và kinh tế, khiến nó trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử được ghi lại. Lần đầu tiên nó được xếp hạng 8,8 trên thang độ lớn thời điểm và sau đó được đổi thành 9,0 vào năm 2005.