Có trọng lực trong chân không?

Có lực hấp dẫn ở khắp mọi nơi, kể cả trong không gian và trong chân không. Mặc dù không gian là chân không, vẫn có vi trọng lực giữ tất cả các thiên thể lại với nhau. Nếu lực hấp dẫn không tồn tại trong chân không, mặt trăng sẽ không quay quanh Trái đất nữa.

Các phi hành gia trong Trạm Vũ trụ Quốc tế dường như không trọng lượng; tuy nhiên, chúng không phải vậy. Các phi hành gia và ISS đang rơi về phía Trái đất, nhưng do đường cong của Trái đất và tốc độ của ISS và các phi hành gia, họ không bao giờ đâm vào hành tinh này. Tất cả các vật thể đều rơi với tốc độ như nhau bên trong chân không, vì không có bất kỳ lực cản nào của không khí để làm chậm chúng.