Các loại phân tử là gì?

Có một số lớp phân tử thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như lipid, carbohydrate và protein. Có một số phân tử mà con người có thể tự sản xuất, nhưng những phân tử khác phải được tìm thấy từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như như thức ăn.

Các phân tử được chia thành nhiều loại dựa trên đặc điểm của chúng và còn được chia nhỏ hơn nữa dựa trên số lượng liên kết mà chúng có. Ví dụ, đường là bất kỳ phân tử nào có một số nguyên tử cacbon nhất định liên kết với nhau cùng với một nguyên tử oxy duy nhất được liên kết với nó. Có ba loại phân tử đường. Monosaccharide là một phân tử đường đơn. Một disaccharide là hai phân tử đường đơn liên kết với nhau. Polysaccharide là ba hoặc nhiều phân tử đường liên kết với nhau.

Một loại phân tử khác là protein, về cơ bản là bất kỳ phân tử nào được tạo ra thông qua liên kết với nhau của một số axit amin. Các liên kết này được gọi là liên kết peptit. Tế bào của mọi loài sử dụng 20 axit amin giống nhau để tạo ra protein, nhưng có bao nhiêu axit amin và trình tự trong một loại protein xác định các đặc điểm và tính trạng của nó. Có một sự kết hợp vô hạn của những thứ này.

Một lớp phân tử khác được tìm thấy trong cơ thể là lipid, là những phân tử dầu, không hòa tan trong nước hoặc dễ bay hơi. Có nhiều loại lipid khác nhau, chẳng hạn như chất béo và dầu hoặc chất béo trung tính, phospholipid hoặc diglycerid, cholesterol và thậm chí cả steroid.