Trận động đất kéo dài nhất là gì?

Trận động đất kéo dài nhất là gì?

Trận động đất ở Sumatra-Andaman vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, là trận động đất kéo dài nhất từng được ghi nhận. Cơn rung chuyển liên tục kéo dài từ 500 đến 600 giây hoặc khoảng 10 phút.

Trận động đất Sumatra-Andaman, có cường độ từ 9,1 đến 9,3 độ richter, xảy ra ở đáy Ấn Độ Dương trong vùng hút chìm giữa các mảng kiến ​​tạo Ấn-Úc và Á-Âu. Trận động đất đã tạo ra một vết đứt gãy dài hơn 750 dặm. Mảng Âu-Á nhô cao hơn trung bình 33 feet so với mảng Ấn-Úc.

Trận động đất gây ra một trận sóng thần lớn giết chết hơn 131.000 người và hơn 500.000 người phải di tản. Tỉnh Aceh của Sumatra bị ảnh hưởng nặng nề nhất.