Động đất là gì?

Động đất là gì?

Động đất là sự rung chuyển hoặc lăn bất ngờ của mặt đất do các chuyển động dưới bề mặt trái đất gây ra. Một số trận động đất có thể nhẹ trong khi những trận động đất khác có thể nghiêm trọng gây ra sự tàn phá lớn đối với các công trình, sự sống và các tài nguyên thiên nhiên khác .

Động đất có thể gây ra các thảm họa tự nhiên khác bao gồm hoạt động núi lửa, sóng thần và lở đất. Động đất đôi khi có thể được gọi là chấn động, động đất hoặc trận động đất. Những trận động đất nghiêm trọng có thể di chuyển mặt đất đủ để khiến các tòa nhà sụp đổ và giết chết hàng nghìn người. Động đất cũng có thể dẫn đến lũ lụt và bùng phát hỏa hoạn do đường điện.

Nhiều phương pháp khác nhau đã được đưa ra để dự đoán các trận động đất cho phép chính quyền cảnh báo mọi người trước khi thảm họa xảy ra. Nếu được cảnh báo về một trận động đất sắp xảy ra, mọi người có thể chuẩn bị bằng cách đặt lại vị trí các đồ vật có thể rơi xuống và gây hại. Lưu trữ nước, nguồn cung cấp thực phẩm và các tài liệu quan trọng một cách an toàn là một biện pháp quan trọng khác cần thực hiện. Có nhiều lựa chọn liên lạc là điều cần thận trọng trong trường hợp khẩn cấp.

Trong quá trình lắc, cần thận trọng khuỵu gối xuống và dùng tay che đầu và cổ. Điều này bảo vệ khỏi các vật thể rơi. Tránh xa cửa sổ, đồ nội thất hoặc bất kỳ cấu trúc lỏng lẻo nào là điều cần thận trọng. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy sử dụng bất kỳ phương tiện liên lạc nào có sẵn để kêu gọi sự giúp đỡ.