Động cơ chính cho Mở rộng cánh tay là gì?

Nằm ở phía sau hoặc phía sau của cánh tay trên, cơ tam đầu kéo dài cẳng tay ở khuỷu tay và cơ nhị đầu ở vai và là động cơ chính để mở rộng cánh tay. Cẳng tay có thể uốn cong và mở rộng ở khuỷu tay vì các cơ bắp tay.

Ba đầu của triceps bruhii bắt nguồn từ xương bả và xương đùi. Trước khi chúng chèn vào olecranon của ulna, ba đầu này hợp nhất với nhau. Ngược lại với duỗi, gập, xảy ra thông qua hoạt động của ba cơ: cơ nhị đầu, cơ nhị đầu và cơ nhị đầu. Tất cả các cơ gấp này đều nằm ở phía trước hoặc phía trước của cánh tay trên và gắn giữa xương đùi và xương bả dưới cẳng tay với bán kính và cơ nhị đầu. Cơ nhị đầu cũng nằm ngửa hoặc vặn cẳng tay.