Xà phòng là Axit hay Bazơ?

Xà phòng là một bazơ bao gồm các muối kim loại, thường ở dạng natri, từ axit béo. Xà phòng đầu tiên bao gồm nước, dầu và dung dịch kiềm, tạo cho xà phòng có tính kiềm và phản ứng với các loại dầu để tạo xà phòng.

Các nhà sản xuất xà phòng sử dụng natri hydroxit hoặc kali hydroxit để sản xuất xà phòng, với nhiều loại natri được sử dụng cho xà phòng đặc. Xà phòng dạng kem sử dụng sự pha trộn của hai chất nền. Việc tạo ra xà phòng đủ dịu nhẹ để sử dụng hàng ngày trong khi đủ mạnh để làm sạch hiệu quả từ lâu đã là một hành động cân bằng đối với các nhà sản xuất xà phòng, như Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã tuyên bố.