Mọi người đang làm gì để ngăn chặn nạn phá rừng?

Mạng lưới Mẹ Thiên nhiên cho rằng các cá nhân và công ty có trách nhiệm đang nỗ lực ngăn chặn nạn phá rừng bằng cách không cần giấy tờ, trồng cây, tái chế, mua các sản phẩm tái chế và tìm kiếm chứng nhận của Hội đồng Quản lý Rừng đối với các sản phẩm gỗ họ mua. Tuy nhiên, nạn phá rừng cũng đang được các nhóm lợi ích đặc biệt như tổ chức Hòa bình xanh.

Các tập đoàn lớn cũng đang giúp ngăn chặn nạn phá rừng bằng cách đưa ra các chính sách ngăn chặn các công ty của họ và các công ty mà họ kinh doanh tham gia vào việc phá rừng hoặc mua từ các công ty làm như vậy. Ngoài ra, có luật ngăn chặn các quốc gia nhập khẩu gỗ bất hợp pháp. Các đạo luật như Đạo luật Hoang dã và Đạo luật Lacey là những ví dụ điển hình về điều này. Các hiệp ước quốc tế cũng đã được sử dụng để ngăn chặn việc tiêu diệt, chẳng hạn như Công ước về buôn bán quốc tế các loài nguy cấp.

Theo Tổ chức Hòa bình xanh Hoa Kỳ, nguyên nhân chính của nạn phá rừng có thể là do các dự án khai thác gỗ, khai thác và xây dựng, chẳng hạn như những dự án được thực hiện để tạo đường và đập. Tuy nhiên, nguyên nhân hàng đầu của nạn phá rừng là do nông nghiệp. Điều này là do những khu vực rừng lớn thường bị chặt phá để nhường chỗ cho cây trồng hoặc đàn gia súc. Phần lớn hoạt động khai thác gỗ trên thế giới được thực hiện bất hợp pháp và ở những khu vực cấm khai thác, khiến hành vi phá rừng trở thành tội phạm ở nhiều nơi.