Các cơ quan chính trong hệ bài tiết là gì?

Các cơ quan chính của hệ bài tiết là da, phổi, thận, gan, hệ tiết niệu và ruột già. Các cơ quan này có chức năng đào thải chất thải và chất dư thừa ra khỏi cơ thể , nhưng hệ bài tiết không có phân loại giải phẫu chính thức.

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể và nó loại bỏ chất thải của cơ thể qua mồ hôi. Điều này giúp điều hòa nhiệt độ của cơ thể, và nó là một bộ phận tối thiểu của hệ bài tiết. Khi một người thở ra, phổi sẽ thải khí cacbonic ra khỏi máu, do đó, hô hấp là một chức năng của hệ bài tiết.

Thận, bàng quang và niệu đạo là một phần của hệ thống tiết niệu và kết hợp chúng sẽ loại bỏ nitơ, urê, muối và nước dư thừa dưới dạng nước tiểu trong máu. Gan thực hiện hai chức năng đối với hệ bài tiết. Đầu tiên, nó phá vỡ các chất độc và biến đổi chúng, chẳng hạn như biến amoniac thành urê, sau đó được bài tiết qua thận dưới dạng nước tiểu. Gan cũng tạo ra mật, phân hủy chất béo. Sau đó, mật được lưu trữ trong túi mật và nó được giải phóng trong ruột non, nơi nó phân hủy chất béo và ethanol.

Ruột già loại bỏ nước thừa từ chất thải khi nó di chuyển qua ruột. Chất thải rắn còn lại sau đó được đào thải ra ngoài.