Công thức hóa học của chì là gì?

Vì chì là một nguyên tố, nó không có công thức hóa học; tuy nhiên, ký hiệu hóa học của nó là Pb. Chì được tìm thấy ở nhóm 14 trong bảng tuần hoàn. Số nguyên tử của nó là 82 và trọng lượng nguyên tử là 207,2.

Biểu tượng của chì, Pb, là chữ viết tắt của từ tiếng La tinh platin, có nghĩa là bạc lỏng. Chì đã được biết đến từ thời cổ đại. Ở trạng thái tiêu chuẩn, nó là một kim loại rắn màu trắng xanh, mềm và có thể dễ dàng hình thành. Chì là một trong số các nguyên tố có thể được tìm thấy tự nhiên ở dạng tinh khiết của nó. Nó có thể liên kết với các nguyên tố khác để tạo thành các hợp chất. Ví dụ bao gồm chì monoxit (PbO), galena (PbS) và chì cromat (PbCrO 4 ).