Ưu điểm của Metan là gì?

Ưu điểm của Metan là gì?

Một trong những lợi ích chính của khí mê-tan là tiềm năng sử dụng làm năng lượng. Khí mê-tan được phân loại là khí nhà kính và được sản xuất tự nhiên và tổng hợp. Mêtan, cũng như nhiều loại khí khác, phổ biến trong khí quyển, giúp dễ dàng thu giữ và chiết xuất, sau đó chuyển hóa thành năng lượng.

Theo Cơ quan Dịch vụ Công cộng Wisconsin, khí mê-tan bị mắc kẹt và chiết xuất từ ​​khí quyển và các nguồn tự nhiên được chuyển đổi thành khí sinh học, từ đó tạo ra nhiệt và điện. Việc thu giữ khí mê-tan có thể cung cấp nguồn điện rẻ hơn và quá trình khai thác khí mê-tan nói chung tốn ít thời gian và năng lượng hơn so với việc loại bỏ than, dầu và các nhiên liệu hóa thạch khác từ dưới lòng đất và ngoài khơi. Khí mêtan được sản xuất tự nhiên bởi các động vật chăn nuôi và trang trại, chẳng hạn như ngựa, gia súc, lợn và lạc đà không bướu. Trong tổng thể, những động vật này có thể tạo ra một lượng lớn khí mê-tan có thể sử dụng được. Điều này mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân, những người có thể sử dụng khí mê-tan do vật nuôi tạo ra để cung cấp điện cho chính họ, sau đó bán lượng dư thừa để kiếm lời. Điều này giúp giảm ô nhiễm do khoan, khai thác, vận chuyển và đốt các nguồn tài nguyên không thể tái tạo, đồng thời cũng làm giảm lượng khí cacbonic trong khí quyển. Bằng cách thu khí sinh học, khí mê-tan được ngăn chặn thoát vào khí quyển, làm giảm lượng khí nhà kính độc hại trong khí quyển.