Hydrogen đến từ đâu?

Hydrogen đến từ đâu?

Hydro không tồn tại ở dạng tinh khiết trong tự nhiên và thay vào đó được sản xuất từ ​​nguồn năng lượng chính, chẳng hạn như nhiên liệu hóa thạch, năng lượng mặt trời, địa nhiệt và gió hoặc được chiết xuất từ ​​các nguyên tố khác như oxy. Hydro được tìm thấy trong hoặc cùng tồn tại với các nguyên tố khác trên Trái đất, trong nước và trong khí quyển. Hydro khá dồi dào nhưng thường khó chiết xuất và tách khỏi các khoáng chất và nguyên tố xung quanh.

Mục đích sử dụng chính của hydro là một nguồn năng lượng, nhưng hydro trước tiên phải được sản xuất trước khi nó được chuyển đổi thành các dạng nhiên liệu và điện có thể sử dụng được. Để làm như vậy, nó được sản xuất trong quá trình cải cách hơi nước, kết hợp hydrocacbon và phân tử nước để tạo ra hơi nước hoặc hơi nước. Hơi nước gốc hydro có thể được kết hợp với các chất khác, chẳng hạn như mêtan, để tạo ra các loại nhiên liệu khác nhau. Kỹ thuật điện phân, sử dụng dòng điện để phân hủy nước thành các phân tử oxy và hydro, là một phương pháp sản xuất hydro khác để tạo ra điện. Từ trái đất, hydro được chiết xuất từ ​​nhiều loại khoáng chất và nguyên tố. Trong nước, nó thường được tìm thấy cùng tồn tại với oxy. Hydro cũng tạo thành nhiên liệu hóa thạch; trong các chất này, nó thường tồn tại cùng với cacbon. Mặc dù hữu ích, quá trình khai thác hydro thường khó khăn và không hiệu quả về mặt kinh tế và thời gian.