Hydro có bao nhiêu electron?

Hydro có một electron. Cấu hình electron của nó là 1s1.

Hydro có ký hiệu là H. Đây là khí có mật độ thấp nhất trên Trái đất và không màu, không mùi. Nó cũng không vị, không độc và phi kim loại, mặc dù nó rất dễ cháy. Số nguyên tử của nó là 1 và khối lượng nguyên tử tương đối của nó là 1,008.

Nó tồn tại trong tất cả các sinh vật và nó là nguyên tố phổ biến nhất trong vũ trụ. Hydro có thể được tìm thấy trong mặt trời, trong các ngôi sao và trên các hành tinh khác. Hầu hết hydro trên Trái đất có trong nước. Ở trạng thái khí, nó bốc lên và thoát ra ngoài không gian.

Hydro được tạo ra từ nước và nó lại trở thành nước sau khi bị oxy hóa. Nó có một số cách sử dụng; nó được sử dụng như một nguồn năng lượng và để tạo ra amoniac cho phân bón nông nghiệp. Nó cũng được sử dụng trong sản xuất nhựa, trong công nghiệp điện tử và công nghiệp dược phẩm. Nó được sử dụng để làm thủy tinh và làm đầy bóng bay. Trong quá khứ, nó được sử dụng để lấp đầy khí cầu, nhưng sau một số thảm họa và nhiều người chết, việc sử dụng này đã chấm dứt.

Hydro được phát hiện vào năm 1766 bởi Henry Cavendish, nhà khoa học người Anh. Tên này xuất phát từ tiếng Hy Lạp hydro và gen và nó có nghĩa là hình thành nước.