Loại khớp nào được tìm thấy ở cơ sở của ngón tay cái?

Khớp ở gốc của ngón tay cái là khớp yên ngựa, theo InnerBody. Khớp yên là một lớp phụ của khớp hoạt dịch, trong đó một xương cong như yên ngựa và một xương khác nằm bên trong cong như một tay đua.

Trong số năm khớp cổ tay ở bàn tay và cổ tay, khớp ở gốc ngón tay cái là khớp yên ngựa duy nhất, InnerBody giải thích. Loại khớp này cho phép cử động hình elip và cho phép ngón tay cái hoạt động đối lập với từng ngón tay khác. Ngón tay cái có thể chống lại này cung cấp lực nắm chắc và cho phép sử dụng các công cụ.