Than bùn có màu gì?

Than bùn có màu nâu. Chất lắng đọng màu nâu đặc được tạo thành từ thực vật đã phân hủy một phần được bão hòa trong nước. Nó được tìm thấy ở các vùng cao và đầm lầy nằm ở các vùng ôn đới và lạnh. Nó được sử dụng làm phân bón và than bùn khô được đốt làm nhiên liệu.

Theo Encyclopaedia Britannica, quá trình peatification là quá trình vật chất thực vật trở thành than bùn. Nó bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như bản chất của vật liệu thực vật được lắng đọng, sự sẵn có của các chất dinh dưỡng để hỗ trợ sự sống của vi khuẩn, sự sẵn có của oxy, độ chua của than bùn và nhiệt độ. Quá trình hình thành than bùn là bước đầu tiên của quá trình hình thành than. Khi độ sâu chôn lấp và nhiệt độ của than bùn tăng lên, nó bắt đầu biến đổi thành các loại than khác nhau.