Ưu điểm của Năng lượng Sinh khối là gì?

Ưu điểm của Năng lượng Sinh khối là gì?

Một số lợi ích của năng lượng sinh khối bao gồm lượng khí thải carbon cận biên; chúng tạo ra lượng phát thải lưu huỳnh và mêtan ở mức cận biên. Tính đến năm 2014, ngành năng lượng sinh khối hỗ trợ khoảng 66.000 việc làm ở Hoa Kỳ. Việc sản xuất năng lượng sinh khối trong nước làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng ngoài nhà nước và nước ngoài.

Sinh khối là một nguồn năng lượng bền vững và hiệu quả. Nhiên liệu sinh khối có thể đến từ chất rắn, chất lỏng hoặc khí và lấy từ nguyên liệu sinh khối. Nguyên liệu sinh khối có thể là vật chất tái chế hoặc tái tạo như bã gỗ, chất thải nông nghiệp, chất thải chế biến thực phẩm và khí mê-tan từ các bãi thải để sản xuất năng lượng. Công nghệ nhiên liệu sinh học chuyển đổi chất thải thành nhiên liệu sưởi ấm, vận chuyển và tạo ra điện. Nó được sản xuất từ ​​các chất hữu cơ có sẵn.

Nhiên liệu sinh học là một nguồn năng lượng đáng tin cậy vì các vật liệu hữu cơ được sử dụng để sản xuất năng lượng sinh khối được cung cấp liên tục. Tính đến năm 2014, chi phí sản xuất sinh khối rẻ hơn so với các nguồn năng lượng khác như năng lượng hạt nhân và năng lượng mặt trời.

Nhiên liệu sinh khối tái chế carbon trong khí quyển trong quá trình sản xuất, tạo ra lượng khí thải carbon “ròng” bằng không. Theo Ủy ban Tiện ích Công cộng Ohio, điều này có nghĩa là lượng khí thải carbon thải ra bằng với lượng hấp thụ trong quá trình sản xuất sinh khối và do đó, có thể tác động tích cực đến hiện tượng ấm lên toàn cầu. Ngoài ra, việc tái chế chất thải sinh khối làm giảm nhu cầu tạo ra các cơ sở xử lý chất thải mới và bãi chôn lấp.