"CO2" có nghĩa là gì?

CO2 là công thức phân tử của carbon dioxide. Mỗi phân tử carbon dioxide có một nguyên tử carbon và hai nguyên tử oxy. Động vật thải ra khí cacbonic khi chúng thở.

Ở người, carbon dioxide là một trong những sản phẩm của quá trình hô hấp tế bào. Trong quá trình này, glucose và oxy được sử dụng để sản xuất năng lượng. Khi glucose bị oxy hóa, các nguyên tử carbon của nó kết hợp với các nguyên tử oxy để tạo thành carbon dioxide. Điôxít cacbon cũng là một trong những khí nhà kính gây hại cho môi trường. Con người thêm carbon dioxide vào khí quyển khi họ đốt nhiên liệu hóa thạch hoặc lái xe chạy bằng xăng. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, cách hiệu quả nhất để giảm lượng khí thải carbon là giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.