Ba lý do chính tại sao sự phân chia tế bào lại quan trọng?

Ba lý do chính tại sao sự phân chia tế bào lại quan trọng?

Theo "McDougal Littell Science Cells and Heredity", ba lý do chính tại sao sự phân chia tế bào lại quan trọng đối với sinh vật là sinh sản, sửa chữa và tăng trưởng. Sự phân chia tế bào là cần thiết để sự sống tiếp tục.

Sự phân chia tế bào đóng vai trò như một phương tiện sinh sản ở các sinh vật đơn bào thông qua sự phân hạch nhị phân. Ở các sinh vật đa bào, sự phân chia tế bào hỗ trợ cho việc hình thành các giao tử, là các tế bào kết hợp với các tế bào khác để hình thành con cái sinh sản hữu tính. Để sự phát triển xảy ra trong cơ thể sống, số lượng tế bào phải tăng lên qua quá trình phân chia tế bào cho đến khi đạt kích thước tối đa.

Cơ thể con người cũng sửa chữa các tổn thương bằng cách phân chia tế bào. Khi bị cắt da, các tế bào da ở hai bên vết cắt sẽ phân chia để tạo ra các tế bào mới giúp chữa lành vết thương.