Năng lượng nhiệt lưu chuyển như thế nào?

Năng lượng nhiệt truyền từ hạt này sang hạt khác vì nhiệt thực sự chỉ là chuyển động có gia tốc của các hạt hạ nguyên tử va chạm với các hạt lân cận và khiến chúng chuyển động nhanh hơn trong một quá trình được gọi là dẫn truyền. Năng lượng nhiệt là thực sự chỉ là động năng trong các hạt rất nhỏ. Tuy nhiên, nhiệt cũng có thể được cho là truyền theo chất lỏng trong quá trình đối lưu hoặc truyền bởi các tia điện từ thông qua bức xạ.

Năng lượng nhiệt chỉ chuyển động dưới dạng nhiệt năng thông qua quá trình dẫn. Sự đối lưu và bức xạ cũng chuyển động nhiệt, nhưng bản thân chúng không trao đổi nhiệt năng giữa hạt này với hạt khác. Đối lưu là chuyển động của chất lỏng có chứa nhiệt năng. Chất lỏng này mang theo nhiệt năng và giải phóng nó dưới dạng bức xạ điện từ hoặc dẫn nhiệt vào một vật thể mát hơn.

Bức xạ là chuyển động trực tiếp của năng lượng, nhưng năng lượng là năng lượng điện từ, chuyển động qua các photon như ánh sáng, không phải động năng nhiệt. Các hạt nóng chuyển đổi một phần động năng nhiệt thành năng lượng điện từ tỏa ra ngoài. Khi bức xạ chạm vào một vật thể khác, một phần năng lượng điện từ sẽ bị hấp thụ và chuyển đổi trở lại thành nhiệt năng. Do đó, nhiệt chỉ có thể truyền giữa hai hạt tiếp xúc với nhau hoặc sau khi được chuyển đổi thành một dạng năng lượng khác truyền giữa các vật thể.