Điểm đóng băng của sắt là gì?

Điểm đóng băng của sắt, giống với điểm nóng chảy của nó, là 2800 độ F. Sắt có nhiệt độ sôi là 5182 độ F. Sắt là kim loại thuộc nhóm 8 trong bảng tuần hoàn.

Một nguyên tử sắt được tạo thành từ 26 electron, 26 proton và 30 neutron. Khối lượng nguyên tử của sắt là 55,84 gam /mol. Một số đặc tính của nguyên tố này là nó không bị gỉ, nhưng nó là một vật liệu quan trọng có thể được hợp kim với cacbon để tạo ra thép.

Sắt có rất nhiều trên Trái đất, nơi nó được tìm thấy trong lõi và lớp vỏ của nó. Sắt chủ yếu được tìm thấy trong các khoáng chất như magnetit, siderit và hematit. Một khi sắt được chiết xuất từ ​​những khoáng chất này, nó có thể có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Khi được hợp kim với cacbon, thép là một trong những hợp kim của nó rất hữu ích cho việc xây dựng các tòa nhà và cầu.