Sự khác biệt giữa biểu mô đơn giản và phân tầng là gì?

Sự khác biệt giữa biểu mô đơn giản và phân tầng là gì?

Biểu mô đơn giản có các tế bào tạo thành một lớp duy nhất được gắn vào màng đáy. Mặt khác, biểu mô phân tầng bao gồm nhiều lớp tế bào mà chỉ có các lớp cơ bản được gắn vào. đến màng đáy.

Biểu mô là một trong bốn mô chính trong cơ thể. Nó được tạo thành từ các tế bào thường được sắp xếp thành các tấm hoặc hình ống được nối với màng đáy bên dưới. Biểu mô đóng vai trò là lớp bao phủ cho một số bề mặt bên trong và bên ngoài cơ thể, đồng thời nó có thể hình thành các cấu trúc tuyến.

Các loại biểu mô khác nhau được phân loại theo hình dạng của tế bào và các tế bào có xếp lớp hay không. Biểu mô đơn giản cũng có thể xuất hiện dưới dạng phân tầng và loại này được phân loại là "biểu mô phân tầng giả". Các tế bào tạo nên biểu mô được phân loại theo hình dạng. Các phân loại này là hình vuông (phẳng), hình khối và hình cột.