Tế bào chất phân chia ở pha nào trong quá trình phân chia tế bào?

Tế bào chất phân chia ở pha nào trong quá trình phân chia tế bào?

Tế bào chất phân chia trong quá trình telophase, giai đoạn cuối cùng của quá trình nguyên phân. Thay đổi lần phân chia tế bào chất, hai tế bào con được tạo ra từ cơ thể mẹ có nhân giống hệt nhau.

Hầu hết quá trình cytokinesis trong tế bào động vật xảy ra trong quá trình telophase, mặc dù nó bắt đầu trong giai đoạn phân chia nhân được gọi là anaphase. Quá trình cytokinesis xảy ra khi màng tế bào chèn ép giữa hai nhân con; điều này lần lượt tạo ra hai tế bào con. Bước cuối cùng này xảy ra khi một vòng sợi protein, được gọi là vòng co bóp, chèn ép màng vào bên trong, ngăn cách các tế bào. Trong tế bào thực vật, một thành tế bào phát triển giữa các nhân con để tạo thành hai tế bào khác nhau. Cytokinesis đôi khi tạo ra hai tế bào không giống nhau, chẳng hạn như nếu một tế bào nhận được nhiều loại bào quan hơn tế bào kia.