Điều gì sẽ đi lên và không bao giờ đi xuống?

Điều gì sẽ đi lên và không bao giờ đi xuống?

Câu trả lời chính xác nhất cho những gì đi lên và không bao giờ đi xuống là tuổi của một người. Một câu trả lời phổ biến khác là chiều cao của một người. Nhiệt và khói cũng là câu trả lời chính xác cho những gì tăng lên và không bao giờ giảm, do thực tế là nhiệt tăng.

Điều gì đi lên và không bao giờ đi xuống là một câu đố phổ biến, vì lực hấp dẫn trên thực tế khiến mọi thứ trong vũ trụ tăng và giảm. Một trong những câu trả lời sai phổ biến nhất cho câu đố này là mặt trời, vì người ta thường tin rằng mặt trời mọc mỗi ngày. Mặt trời thực sự không chuyển động, mà là Trái đất quay xung quanh mặt trời, tạo ra hình dạng của mặt trời mọc. Bóng bay khí Heli cũng thường được cho là sẽ đi lên và không bao giờ đi xuống, nhưng khí Heli đạt đến một điểm nhất định trong khí quyển và bắt đầu tan biến, khiến quả bóng bay từ từ quay trở lại mặt đất.

Một câu trả lời sai phổ biến khác cho câu đố này là khí. Trong khi các chất khí chắc chắn tăng lên, chúng đạt đến một giới hạn trong không gian và không tiếp tục đi lên. Đối với độ ẩm cũng vậy. Các câu trả lời hài hước cho câu đố phổ biến này bao gồm một con bò đi lên cầu thang, lạm phát và giá xăng.