Chất màu trắng của tủy sống có chứa chất gì?

Chất trắng của tủy sống chứa các bó dây thần kinh được bao phủ bởi sự kết hợp của protein và chất béo được gọi là myelin. Các bó dây thần kinh này được gọi là các dây thần kinh cột sống. Các rãnh cột sống bao quanh chất xám ở trung tâm của tủy sống và mang thông tin đến và đi từ não.

Các vùng tủy sống cảm giác mang các xung thần kinh lên tủy sống. Thông tin về nhiệt độ cơ thể, cảm giác đau, xúc giác và áp lực được truyền tải đến não thông qua những vùng này. Các đường vận động truyền tải thông tin từ não, qua tủy sống và ra ngoài cơ xương. Chuyển động có kiểm soát của cơ thể được thực hiện nhờ các xung động được truyền qua các đường vận động.