Ví dụ về việc sử dụng chưng cất trong thực tiễn hiện tại là gì?

Ngày nay, chưng cất được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm cả trong lọc nước, chưng cất rượu và để chế biến thực phẩm như thạch. Chưng cất là quá trình hóa học đun sôi một sản phẩm để loại bỏ tạp chất và như một phương tiện nhận biết của một chất chưa biết. Điểm sôi của một sản phẩm là một trong những cách để xác định nội dung của một hợp chất.

Chưng cất là một quá trình được sử dụng trong nhiều thế kỷ để tinh chế một chất thành một sản phẩm hữu ích. Các tạp chất trong hợp chất bị đốt cháy trong quá trình tinh chế. Trong quá trình lọc nước, nước nóng đến điểm sôi và hơi nước thu lại để tạo ra khoáng chất tinh khiết. Trong quá trình chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời, một vẫn đơn giản có thể làm nóng nước được đặt dưới ánh nắng mặt trời. Hơi từ quá trình chưng cất sẽ là khoáng chất và không có muối.