Marie Curie đã thay đổi thế giới như thế nào?

Marie Curie đã thay đổi thế giới bằng cách phát triển khoa học và nghiên cứu bức xạ và bằng cách tạo ra một vị trí cho phụ nữ trong cộng đồng khoa học. Bà thường được xem là mẹ đẻ của vật lý hiện đại và bà cũng là người phụ nữ đầu tiên ở châu Âu nhận bằng tiến sĩ về khoa học nghiên cứu.

Marie Curie là một phụ nữ của nhiều người đầu tiên. Năm 1903, bà đoạt giải Nobel Hòa bình Vật lý cùng với chồng là Pierre và nhà vật lý Henri Becquerel. Năm 1911, bà lại đoạt giải Hòa bình, nhưng lần này là vật lý, giải này khiến bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt giải trong hai lĩnh vực riêng biệt.