Những gì được truyền bởi sóng điện từ?

Sóng điện từ mang năng lượng điện từ, còn được gọi là bức xạ điện từ, xuyên qua vật chất, không gian trống, động lượng và mô men động lượng. Tùy thuộc vào tần số và bước sóng của chúng, sóng điện từ tạo ra các loại hiện tượng khác nhau, bao gồm cả khả năng nhìn thấy ánh sáng, bức xạ hồng ngoại, bức xạ tử ngoại, sóng vô tuyến, tia gamma, tia X và vi sóng.

Ánh sáng nhìn thấy được tạo ra bởi sóng điện từ có bước sóng từ 400 đến 700 nanomet, nhưng những con số này chỉ gần đúng với dải bước sóng ánh sáng nhìn thấy. Con người sử dụng bức xạ điện từ cho nhiều mục đích, bao gồm gửi tín hiệu vô tuyến, thực hiện tia X, sử dụng khả năng phát hiện tia hồng ngoại, tầm nhìn, hâm nóng thức ăn và khử trùng.

Theo lý thuyết lượng tử của điện từ, sóng điện từ bao gồm các dao động của các photon truyền động, các hạt nhỏ mà năng lượng điện từ được cấu tạo bởi. Các photon thể hiện tính hai mặt sóng-hạt, nghĩa là chúng thể hiện các đặc điểm của cả sóng và hạt. Các dao động đồng bộ của sóng điện từ truyền đi và mang theo năng lượng với tốc độ ánh sáng.

Trong khi sóng điện từ không có khối lượng, chúng vẫn chịu tác dụng của lực hấp dẫn. Các đỉnh và đáy của tần số sóng có kích thước thay đổi và tỷ lệ nghịch với bước sóng. Sóng điện từ có thể có kích thước bằng một tòa nhà, chẳng hạn như trường hợp của sóng vô tuyến hoặc chúng có thể cực kỳ nhỏ, như trường hợp của tia gamma.