Mất bao lâu để Hành tinh Neptune quay theo trục của nó?

Hành tinh Sao Hải Vương có tốc độ quay trung bình chỉ hơn 16 giờ. Giống như các hành tinh khí khổng lồ khác, Sao Hải Vương không có bề mặt rắn và tốc độ quay các phần khác nhau của hành tinh có thể khác nhau do đến một quá trình được gọi là quay vi sai.

Các vùng xích đạo của Sao Hải Vương có tốc độ quay chậm hơn tốc độ trung bình của hành tinh. Những vùng này mất khoảng 18 giờ để hoàn thành một vòng quay, trong khi vùng cực của hành tinh cứ 12 giờ lại quay một lần. Sự khác biệt về tốc độ quay tạo ra hiệu ứng tuyệt đối gió theo vĩ độ mạnh, tạo ra những cơn gió có thể đạt tốc độ lên tới 1.500 dặm /giờ.