Porcupine Quills có phát triển trở lại không?

Porcupine Quills có phát triển trở lại không?

Nhím thường mọc lại bút lông để thay thế những cái đã mất. Những cây bút lông mới thường bắt đầu mọc lại trong vài ngày sau khi rụng.

Các loại bút lông nhím tương tự như tóc người ở một số điểm, bao gồm cả việc chúng thường rụng. Tuy nhiên, con vật cũng có thể mất bút lông trong một cuộc tấn công. Bút lông của nhím thường nằm yên cho đến khi con vật bị đe dọa. Mặc dù nhím không thể bắn bút lông của mình, nhưng các cây bút lông sẽ không dính vào nhau khá dễ dàng khi chúng bị chạm vào. Cho dù con vật rụng lông hoặc mất chúng trong nỗ lực xua đuổi kẻ thù, những chiếc bút lông kế nhiệm mới sẽ bắt đầu mọc lại trong vòng vài ngày. Những chiếc bút lông này phát triển khá nhanh, thường là một milimét mỗi vài ngày cho đến khi chúng đạt đến chiều dài đầy đủ.