Phí trên Ion Stronti là gì?

Điện tích của ion stronti là +2. Điện tích của một ion được xác định bởi số lượng electron so với số proton, do đó, điện tích +2 cho thấy ion có nhiều proton hơn electron hai.

Một ion stronti có 38 proton và 36 electron, trong khi một nguyên tử stronti ở trạng thái không tích điện, không ion có 38 electron và 38 proton. Một ion có ít electron hơn proton, chẳng hạn như ion stronti, được gọi là cation. Ion stronti là một ion đơn nguyên, có nghĩa là nó chỉ bao gồm một nguyên tử.