Một số từ mô tả mặt trời là gì?

Một số từ mô tả mặt trời là nóng, dày đặc, hình cầu, khổng lồ, khổng lồ và nhiều lớp. Mặt trời cũng có thể được mô tả là năng suất vì nó tạo ra nhiệt, ánh sáng và bức xạ.

Nhiệt là một trong những đặc điểm xác định của mặt trời. Về cốt lõi của nó, phản ứng tổng hợp hạt nhân dẫn đến nhiệt độ 27 triệu độ F và cao hơn. Mặt trời vừa là trung tâm của hệ mặt trời vừa là thành viên lớn nhất của hệ mặt trời. Đường kính của mặt trời là 1.390.000 km.

Mặt trời được tạo thành từ một số lớp được gọi là lõi, quang quyển, sắc quyển và hào quang. Gió mặt trời bắt nguồn từ vành nhật hoa và nhô ra ngoài không gian.