Tàu nào đưa máu vào cầu thận?

Tiến sĩ Dawn A. Tamarkin của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kỹ thuật Springfield giải thích Máu đi vào cầu thận qua tiểu động mạch hướng tâm. Cầu thận là một bó mao mạch có các lỗ phân chia để lọc máu. Lọc cầu thận là bước đầu tiên của quá trình sản xuất nước tiểu và xảy ra trong tiểu thể thận của thận.

Các chất điện giải, glucose, hormone, phân tử nước và các chất thải có chứa nitơ đi qua các lỗ phân chia, đổ vào khoang cầu thận dưới dạng dịch lọc. Các vật liệu lớn hơn, chẳng hạn như tế bào và protein, vẫn còn trong máu. Máu đã lọc ra khỏi cầu thận qua tiểu động mạch tràn ra ngoài. Tamarkin giải thích rằng một số vật liệu lọc được cơ thể tái hấp thu khi dịch lọc đi qua vòng nephron. Các chất không cần thiết hoặc có hại, chẳng hạn như chất điện giải quá mức và các chất thải, sẽ thoát ra khỏi cơ thể dưới dạng nước tiểu.