Chức năng của Viên nang bán nguyệt là gì?

Túi tinh được tìm thấy ở nam giới và chịu trách nhiệm phân phối phần lớn chất lỏng trong quá trình xuất tinh. Chúng giúp chuyển 60% chất lỏng được phân phối từ nam giới vào thời điểm này.

Túi tinh thường được tìm thấy ở động vật có vú đực, bao gồm cả con người. Túi tinh tiết ra phần lớn tinh dịch được xuất tinh. Chất lỏng đặc chứa hỗn hợp các chất, bao gồm axit xitric, protein, đường fructose và kali.

Túi tinh có thể dài tới 2,75 inch. Nó thường rộng 3 cm. Hoạt động của túi tinh phụ thuộc vào nội tiết tố, cụ thể là androgen. Androgen kích thích sự phát triển và hoạt động của túi tinh.