Giáo hội có phải là một Giáo phái không?

Nhà thờ Tông đồ được phân loại là một giáo phái; nó tự coi mình là một nhánh của Cơ đốc giáo, nhưng lệch lạc về hệ tư tưởng so với những lời dạy truyền thống trong Kinh thánh, khiến nó bị phân loại là một giáo phái. Những người thực hành các sứ đồ cũng bổ nhiệm các mục sư và coi Kinh thánh là nguồn quyền lực, cũng như các nhà thờ Cơ đốc giáo khác, nhưng nhánh này hình dung về Đức Chúa Trời dưới hình thức vật chất rất khác so với các tôn giáo chính của Cơ đốc giáo.

Đức tin của các Tông đồ coi Đức Chúa Trời là một thực thể duy nhất, giống như các nhà thờ Cơ đốc truyền thống. Tuy nhiên, các học viên hình dung Đức Chúa Trời mang hình dạng của ba bản thể riêng biệt: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Trong khi nhiều Cơ đốc nhân tin rằng một Đức Chúa Trời duy nhất luôn giữ được bản sắc riêng biệt, thì những người theo đạo Tông đồ xem Đức Chúa Trời như một đấng đang thay đổi; bất cứ lúc nào, anh ấy có thể mang hình dạng của bất kỳ tính cách nào trong số ba tính cách mà anh ấy thể hiện.

Giống như các nhà thờ Cơ đốc giáo khác, các buổi họp tại nhà thờ của các Tông đồ có định dạng bao gồm các bài đọc Kinh thánh, bài hát và lời cầu nguyện. Tuy nhiên, nhà thờ này đề cập đến Kinh thánh King James vì ​​tính chính xác lịch sử. Những người theo tông đồ tin tưởng mạnh mẽ vào khái niệm cứu rỗi, điều này đòi hỏi phải tuân thủ một số quy tắc. Để đạt được sự cứu rỗi, các cá nhân phải được làm báp têm nhân danh Chúa Giê-su, phải nói hoặc cố gắng nói tiếng lạ, phải tuân theo các quy tắc cứng nhắc về sự thánh thiện và chỉ có đức tin nơi Chúa Giê-su.