Loài người đầu tiên trên Trái đất là gì?

Loài người đầu tiên trên Trái đất là gì?

Theo một bài báo đăng trên The Independent, người San rất có thể là nhóm dân cư lâu đời nhất của loài người sinh sống trên Trái đất. Tuyên bố này dựa trên một phân tích sâu rộng về DNA châu Phi trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Khoa học.

Người San sống ở miền nam châu Phi và còn được gọi là dân bụi đời. Người San là những người săn bắn hái lượm trong hàng nghìn năm. Theo các nhà khoa học đã công bố nghiên cứu, người San là hậu duệ trực tiếp của quần thể đầu tiên của tổ tiên loài người sơ khai. Đây là tổ tiên của tất cả người châu Phi và nói rộng ra là tất cả loài người hiện đại, vì người ta tin rằng sự di cư ban đầu của loài người từ châu Phi là nơi cư trú của các lục địa khác.