Quá trình tiêu hóa hóa học có xảy ra trong miệng không?

Quá trình tiêu hóa hóa học bắt đầu trong miệng, nơi nước bọt bắt đầu phân hủy tinh bột bằng cách sử dụng các enzym. Tuy nhiên, phần lớn quá trình tiêu hóa hóa học xảy ra ở dạ dày và ruột già.

Tiêu hóa hóa học là quá trình cơ thể được sử dụng để phân hủy thức ăn ở cấp độ phân tử thông qua việc sử dụng các enzym và các chất bài tiết tiêu hóa khác. Khi mọi người nhìn, ngửi hoặc thậm chí bắt đầu nghĩ về thức ăn, cơ thể của họ bắt đầu tiết nước bọt dư thừa để chuẩn bị cho bữa ăn sắp tới. Nước bọt hỗ trợ tiêu hóa bằng cách phá vỡ tinh bột và carbohydrate để chúng có thể dễ dàng được xử lý và hấp thụ bởi phần còn lại của hệ tiêu hóa.