Trong lục lạp, các ngăn chứa màng tế bào được gọi là gì?

Các ngăn xếp túi màng được tìm thấy trong một số lục lạp được gọi là grana. Các ngăn xếp này được tạo thành từ thylakoid, là những đĩa rỗng nhỏ nơi thực sự diễn ra quá trình quang hợp. Grana liên kết với nhau bằng cách bắc cầu các thylakoid, được gọi là lamellae.

Grana, cùng với các phiến cầu nối, tạo thành các đơn vị cấu trúc trong lục lạp. Chúng có thể thay đổi và phản hồi theo điều kiện ánh sáng, tối ưu hóa việc tạo ra năng lượng. Grana chỉ xuất hiện ở thực vật trên cạn; tảo không sở hữu chúng. Ở tảo, các thylakoid được sắp xếp theo chiều ngang hoặc cạnh nhau trên một mặt phẳng duy nhất, thay vì xếp chồng lên nhau. Grana dường như là một giải pháp cho vấn đề tách các thylakoid thực hiện các phản ứng hóa học quang hợp khác nhau.