Tại sao cây rụng lá vào mùa thu?

Cây sử dụng một dòng tế bào, được gọi là tế bào hấp thụ, để cắt lá khỏi cành về cơ bản. Lá sẽ chết nếu để trên cây rụng lá.

Lá của cây cung cấp chất dinh dưỡng từ ánh sáng mặt trời. Vào mùa đông vào một ngày ấm áp, lá có thể cố gắng tiếp tục quá trình cung cấp chất dinh dưỡng, gọi là quang hợp. Vì quá trình xử lý cần có nước, nếu thời tiết trở lạnh trở lại, lá bị đóng băng trên cành khiến cây bị chết. Do đó, cây sẽ bị dính lá chết vào mùa xuân, dẫn đến cái chết của cây. Thay vào đó, cây cối trở nên không hoạt động vào mùa đông bằng cách rũ bỏ lá của chúng. Họ phát triển một bộ mới vào mùa xuân. Ở vùng khí hậu nhiệt đới, cây cối rụng lá trong mùa khô vì những lý do tương tự; họ sẽ chết trên cây. Chỉ những cây rụng lá mới rụng lá; cây thường xanh giữ chúng quanh năm.